Hoppa till innehåll

STRAFFRÄTT

Målsägandebiträde i brottmål

Den som har utsatts för ett brott (målsägande) har under vissa förhållanden rätt till ett målsägandebiträde, som ska bevaka dennes rätt under polisutredningen och vid rättegången. Målsäganden har rätt att begära den jurist/advokat som han eller hon önskar. Önskas ingen särskild person utser domstolen det målsägandebiträde som kan åta sig uppdraget. Har du blivit utsatt för ett brott och anmält detta kan du begära oss som målsägandebiträde. Att vara målsägande/brottsoffer är svårt på flera sätt och man befinner sig ofta i en utsatt situation. Vi fungerar då som stöd och juridiskt biträde genom hela brottmålsprocessen. Vi kan även hjälpa dig att begära skadestånd mot gärningsmannen.

Särskild företrädare för barn i brottmål

Har ett barn utsatts för brott och är förövaren närstående till barnet kan domstolen utse en särskild företrädare för att företräda barnet under hela brottmålsprocessen. Vi på Alkmene Juristbyrå har både erfarenhet och särskild utbildning för att företräda barn i dessa typer av mål och strävar alltid efter att barnet ska känna sig så trygg som möjligt under rättsprocessen.