Medarbetare

Det är vi som är Advokatbolaget Alkmene AB

Advokat Lucija Pettersson tog sin Jur. kand. examen vid Stockholms Universitet år 2008. Därefter har hon fullgjort sin notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt, arbetat som beredningsjurist på Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt samt som biträdande jurist på Advokatbolaget Opus. I december 2016 grundande hon Alkmene Juristbyrå AB. Lucija Pettersson har inom ramen för sitt arbete erhållit flertalet uppdrag såsom målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde samt som ombud och rättshjälpsbiträde i familjerättsliga mål. Lucija Pettersson har fördjupade kunskaper och särskild utbildning i uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i LVU-processen samt ombud i familjerättsliga mål. Hon talar svenska, engelska och kroatiska.

Kontakta Lucija per telefon 070 – 871 47 93 eller via e-mail lucija.pettersson@alkmene.se


Stephanie

Biträdande jurist Stephanie Moustou tog sin jur. kand. examen vid Stockholms universitet år 2012. Stephanie Moustou har sedan hon anslöt sig till byrån erhållit flertalet uppdrag såsom målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som ombud i familjerättsliga mål och offentligt biträde i LVU processer. Stephanie Moustou  har särskilda kunskaper inom området skatt, företrädaransvar och bokföringsbrott. Stephanie Moustou har arbetat med skatteprocesser i sju år på EY AB och därefter på KPMG AB, och framförallt biträtt storföretag vid processer. Hon har även publicerat artiklar i tidningen Skattenytt om företrädaransvar och har stor erfarenhet inom området.

 

Dessi