FAMILJERÄTT

Vårdnad, boende, umgänge

Vid separation och skilsmässa uppstår ofta frågor och tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Att som förälder inte komma överens med den andra föräldern i frågor som rör barnen är svårt och känslomässigt mycket påfrestande. Advokatbolaget Alkmene AB har stor erfarenhet inom det familjerättsliga området och gör alltid sitt yttersta för dig i dessa svåra situationer och vår strävan är alltid att hitta den bästa och mest praktiska lösningen för dig och ditt barn.